Yapay Sinir Ağı Eğitim Veri Seti Oluşturmak – Matematiksel Model 2

Bu yazıda matematiksel Modeli verilmiş 2 girişli ve 1 çıkışlı sistem üzerinden veri seti oluşturma ve bu veri seti ile YSA eğitimi üzerinde durulacaktır. Denklem (1)’de X ve Y giriş, Z ise çıkışı göstermektedir. [-1 +1] aralığında rast gele  veri girişleri ve bu girişlere

Read More

Yapay Sinir Ağı Eğitim Veri Seti Oluşturmak – Matematiksel Model 1

Yapay Sinir Ağlarında eğitim veri seti farklı şekillerde elde edilebilmektedir. Bu yazıda matematiksel Modeli verilmiş sistemler üzerinden veri seti oluşturma ve bu veri seti ile YSA eğitimi üzerinde durulacaktır. Denklem (1)’de X giriş, Y ise çıkışı göstermektedir. Denklem (1)’de verilen matematiksel modele ait

Read More

Yapay Sinir Ağı Eğitiminin IEEE 754 Kayan Noktalı Sayı Formatı İle FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Bu bildiride, ileri beslemeli iki katmanlı bir Yapay Sinir Ağı(YSA)’nın geriye yayılım ile eğitiminin FPGA (Field Programmable Gate Array) üzerinde gerçeklenmesi ÖZEL-VEYA problemi baz alınarak anlatılmıştır. Çalışmada, YSA eğitim işlemlerinin (Çok Katmanlı Alıgılayıcı(ÇKA) ve Geriye Yayılım(GY)) FPGA üzerinde paralel gerçeklenmesi özellikle sağlanmıştır.

Read More

Plaka Yeri Tespiti için Kenar Bulma, Bit Tabanlı Öznitelik Çıkartma ve YSA Sınıflandırıcısının FPGA Üzerine Uyarlanması

Görüntü işlem ve örüntü tanıma problemleri gibi yoğun işlem yükü gerektiren işlevlerin gerçek zamanlı olarak gömülü sistemler üzerinde uyarlanması yarı-ilekten teknolojilerinde meydana gelen son yıllardaki gelişmeler ile mümkün olabilmiştir. Bu çalışmada plaka yeri tespit problemi için gömülü sistem alt birimlerinin parelel işlem

Read More

Algılayıcı

Algılayıcıda toplama fonksiyonunun çıkışında elde edilen sonuç, McCulloch-Pitts modeli olarak bilinen eşik aktivasyon fonksiyonlu ile mantıksal çıkış elde edilir. Algılayıcıda parametre güncelleme işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. Algılayıcıda güncelleme işleminde beklenen çıkış negatif, elde edilen çıkış pozitifse güncelleme işleminde çıkarma işlemi yapılır. Beklenen çıkış

Read More