PSO ile FIR Filtre Katsayılarının Bulunması

Aşağıda PSO ile FIR filtre katsayılarının bulunduğu Matlab kodları verilmiştir.

Read More

Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması

Parçacık sürü optimizasyonu(PSO) hayvanlar arasındaki sosyal etkileşimden esinlenilerek geliştirilmiş bir optimizasyon tekniğidir. PSO, bireyleri arasındaki sosyal etkileşimi kullanarak arama uzayında bireyleri en anlamlı bölgeye yönlendirir. Algoritma başlangıçta rastgele atanmış bireylerle (parçacık) başlatılır. Her bir iterasyonda, parçacıkların hızları ve pozisyonları güncellenir. Sürüdeki her

Read More

YAPAY SİNİR AĞLARI EĞİTİMİNİN GRADYEN TABANLI VE GLOBAL ARAMA ALGORİTMALARI İLE FPGA ÜZERİNDE DONANIMSAL GERÇEKLENMESİ

Yapay sinir ağları (YSA), sistem giriş ve çıkışları arasındaki karmaşık ilişkiyi etkili bir şekilde modelleyebilme yeteneği ile bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Güncel çalışmalarda YSA eğitiminde gradyen tabanlı algoritmaların yanında global arama özelliğine sahip algoritmalar da kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gradyen tabanlı algoritmalardan

Read More

Hardware Implementation of Wavelet Fuzzy Inference System with Evolutionary Learning

In this study, wavelet fuzzy system (WFS) together with its PSO-based learning is hardware implemented on FPGA. Floating point number format is used for the implementation considering its precision and dynamics. Although floating point numbers consume more hardware source than the other

Read More

Prediction of surface roughness and cutting zone temperature in turning processes of AISI 304 stainless steel using ANFIS with PSO learning

This paper presents an approach for modeling and prediction of both surface roughness and cutting zone tem￾perature in turning of AISI304 austenitic stainless steel using multi-layer coated (TiCN+TiC+TiCN+TiN) tungsten carbide tools. The proposed approach is based on an adap￾tive neuro-fuzzy inference

Read More