Aşağıda Nexys 4 karıt üzerinde PWM kullanarak sinüs üreten VHDL kodu verilmiştir.  

Read More