HOG algoritması son yıllarda kompleks içerikli görüntülerde nesne tanıma işlevini yüksek başarım ile gerçekleştirebilen bir algoritma olarak kullanılmaktadır. Bu basit fakat etkin tanımlayıcının donanımsal gerçeklenmesi bir çok temel örüntü tanıma işlevinde kullanılabilirliği söz konusu olduğundan önemlidir. Bu çalışmada HOG algoritmasının, farklı geometrik

Read More