Sualtı Akustik Sinyallerden LOFAR Analizi ile Deniz Taşıtlarına Ait Öznitelik Çıkarımının Donanımsal Gerçeklenmesi[:en]Hardware Implementation of Feature Extraction from Ship’s Underwater Acoustic Signals using LOFAR Analysis

Bu çalışmada, deniz taşıtlarının sualtı ortamına yaymış oldukları motor, pervane, gövde titreşimi gibi nedenlerle meydan gelen ve deniz taşıtına ait iz bilgilerini taşıyan akustik işaretlerin ortam gürültüsünden ayrıştırılarak deniz taşıtına ait öznitelik bilgilerinin çıkartılma işleminin FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmesi anlatılmıştır. Kullanılan yöntemde

Read More

Simulation and Estimation of Underwater Acoustical Tonals Emanating from Naval Platforms

In this study, a simulation environment, which can synthesize and analyze acoustical signals, has been developed in order to analyze the features and then to classify the naval platforms. In the simulation environment, multipath effects, in addition to transmission loss, have been

Read More

Sualtı Akustik Sinyallerden Deniz Taşıtlarının Sınıflandırılması

Deniz taşıtlarının sualtı ortamında yaydıkları akustik gürültüler kaynaklarına göre platform içinde ve platform dışında olmak üzere iki grupta incelenebilir. LOFAR (Low Frequency Analysis and Recording) analizi ile platform içerisindeki periyodik gürültü yayan kaynaklar incelenirken, DEMON (Detection of Enveloped Modulation on Noise) analizleri

Read More