LM Algoritması ile FIR Filtre Parametre Kestirimi

Aşağıda FIR filtre parametre kestirim işlemlerini gerçekleştiren Matlab kodları verilmiştir.

Read More

LM Algoritması ile Parametre Kestirimi

Aşağıda F(X,Y) = aX^2 + bY^2 fonksiyonunda a ve b parametrelerinin LM algoritması ile kestirimine ilişkin Matlab kodu verilmiştir.  

Read More

Levenberg & Marquardt Algoritması

Eğim düşüm ve Newton algoritmalarından türetilerek, LM algoritmasına ait parametre güncelleme işlemi aşağıda verilmiştir. Denklemde, ω ağırlık vektörü, I birim matrisi,  µ kombinasyon katsayısıdır. J, [(P x n), N] boyutunda Jacobian matrisini, e (P x n), 1] boyutunda hata vektörünü göstermektedir. P, eğitim örnek sayısını,  n

Read More