Şekil 1’de gösterilen N adet örneğe sahip bir örneklem penceresinin toplam değerinin hesaplanma işlemleri Denklem (1) ve Denklem (2)’de gösterildiği gibi yapılmaktadır. Şekil 1 . N adet örneğe sahip örneklem penceresi Daha az toplama işlemi yapabilmek amacıyla, yeni toplam değerini bulmak için

Read More