Levenberg – Marquardt Algoritması ile YSA Eğitiminin Donanımsal Gerçeklenmesi

Levenberg-Marquardt (LM) algoritması yapay sinir ağlarının eğitiminde sağlamış olduğu hız ve kararlılık nedeni ile tercih edilmektedir. Bu çalışmada yapay sinir ağı (YSA) eğitiminin LM algoritması ile kayan noktalı sayı formatında donanımsal olarak FPGA’da gerçeklenmesi sunulmuştur. Donanımsal gerçekleme ISE Webpack10.1 programı kullanılarak Xilinx

Read More

Nöral ve Bulanık Sistem Hücre Aktivasyon Yaklaşımları ve FPGA’da Donanımsal Gerçeklenmesi

Günümüzde nöral ve bulanık sistemler, çok geniş bir alanda kullanılan yöntemlerdir. Bu sistemlerin kendi özelliklerini sağlayan bir donanım ortamında gerçeklenmesi önemlidir. FPGA’lar paralel veri akışı ve paralel işlem yapma özellikleri ile nöral ve bulanık sistemlerin gerçeklenmesinde tercih edilen donanım olmaya başlamıştır. Bu

Read More

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Yapay Sinir Ağı Eğitiminin FPGA Üzerinde Donanımsal Gerçeklenmesi

Bu çalışmada YSAnın doğasına uygun olarak paralel işlemlerle, FPGA üzerinde, YSA eğitimi için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Eğitim türev bilgisine ihtiyaç duymaksızın, rastgele arama algoritması olan parçacık sürü optimizasyonu (PSO) kullanılarak FPGA üzerinde gerçeklenmiştir. FPGA’de ilgili tüm parametre değerleri ve işlemler IEEE

Read More