Kayan Noktalı Sayı Çevrim İşlemleri

Aşağıda girilen gerçel sayıyı istenen tanımlanan üs ve çarpan bit uzunluklarına göre ikili kayan noktalı sayı formatına çeviren Float2bin fonksiyonu Matlab kodu verilmiştir.    İkili sayı formatında verilen sayının gerçel sayı formatınına çeviren bin2Float fonksiyonu Matlab kodu aşağıda verilmiştir.

Read More

Neural Network Hardware Implementation Using FPGA

The FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) approach for neural network implementation provides flexibility in programmable systems. For the neural based instrument prototype in real time application, conventional specific VLSI neural chip design suffers from the limitation in time and cost. With low

Read More

Yapay Sinir Ağı Eğitiminin IEEE 754 Kayan Noktalı Sayı Formatı İle FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Bu bildiride, ileri beslemeli iki katmanlı bir Yapay Sinir Ağı(YSA)’nın geriye yayılım ile eğitiminin FPGA (Field Programmable Gate Array) üzerinde gerçeklenmesi ÖZEL-VEYA problemi baz alınarak anlatılmıştır. Çalışmada, YSA eğitim işlemlerinin (Çok Katmanlı Alıgılayıcı(ÇKA) ve Geriye Yayılım(GY)) FPGA üzerinde paralel gerçeklenmesi özellikle sağlanmıştır.

Read More

Kayan Noktalı Sayılarda Dört İşlem

Kayan Noktalı Sayılarda Toplama/Çıkarma Öncelikle, işlem yapacağımız sayıların, matematiksel dönüşümlerini elde edersek;                 Yukarıda verilen iki sayının toplama işleminde ilk olarak iki sayıdan mutlak büyük olanın işareti, sonuçta elde edilecek sayının işaret biti olarak atanır

Read More

Kayan Noktalı Sayılar

Kayan noktalı sayı formatı, gerçel sayıların bilgisayar ortamında gösterim şekillerinden biridir. Kayan noktalı sayılar, gerçel sayıların başka bir gösterimi olan sabit noktalı sayı formatına göre daha geniş sayı gösterim aralığına sahiptir. Aşağıdaki kayan noktalı sayı gösterim şekli verilmiştir. Şekilde s olarak gösterilen kısım işaret

Read More