Aşağıda verilen VHDL kodunda hızı artırılabilen veya azaltabilen kayan led uygulaması verilmiştir. 8. satırda tanımlı parametre ile kaç adet led kullanılacağı tanımlanmaktadır. 9. satırda tanımlı parametre ile sistem saat darbesi frekans değeri tanımlanmaktadır. Nexys 4 kartı üzerinde 100 MHz’lik bir saat üreteci

Read More