Yapay Sinir Ağı Eğitiminin IEEE 754 Kayan Noktalı Sayı Formatı İle FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Bu bildiride, ileri beslemeli iki katmanlı bir Yapay Sinir Ağı(YSA)’nın geriye yayılım ile eğitiminin FPGA (Field Programmable Gate Array) üzerinde gerçeklenmesi ÖZEL-VEYA problemi baz alınarak anlatılmıştır. Çalışmada, YSA eğitim işlemlerinin (Çok Katmanlı Alıgılayıcı(ÇKA) ve Geriye Yayılım(GY)) FPGA üzerinde paralel gerçeklenmesi özellikle sağlanmıştır.

Read More

FPGA İLE YAPAY SİNİR AĞI EĞİTİMİNİN DONANIMSAL GERÇEKLENMESİ

Yapay sinir ağlarının FPGA ile gerçeklenmesi programlanabilir sistemlerde esneklik sağlar. Eğer gerçek zamanlı uygulamalar için VLSI teknolojisi kullanılarak bir yapay sinir ağı tabanlı işlemci yapılmak istenirse, bu gerçekleştirim hem zaman hem de maliyet açısından oldukça masraflı olduğu görülecektir. FPGA

Read More

Akıllı Anten Algoritmalarının IEEE 754 Kayan Sayı Formatı ile FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ve Performans Analizi

Bu makalede, akıllı anten sistemi’nde (AAS) kullanılan en az ortalamalı kareler (Least Mean Square, LMS) ve sabit modül (Constant Modulus, CM) uyarlanabilir ışın şekillendirme algoritmalarının alan programlamalı kapı dizileri (Field Programmable Gate Array, FPGA) tabanlı gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu algoritmaların gerçekleştirilmesinde Xilinx

Read More