Bu bildiride, Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ters Ayrık Dalgacık Dönüşümlerinin FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmesi anlatılmaktadır. ADD ve TADD algoritmaları, Altera Cyclone-II FPGA’sı üzerinde donanımsal gerçeklenmiştir. Satır ve sütun filtreleme işlemleri level-by-level mimarisinde olduğu gibi sırası ile uygulanmaktadır. Fakat verilerin okunma/yazma işlemleri için

Read More