Deniz taşıtlarının, sualtı akustik algılayıcıları ile algılanan sinyallerden tespit edilebilmesi amacıyla, makina/pervane gürültülerini ortam gürültüsünden ayrıştırmak gerekmektedir. Bu işlemleri yapabilmek için özellikle gerçek zamanlı çalışan ve enerji kısıtlı sistemlerde, işlemsel karmaşıklığı düşük olan kestirim yöntemlerinin kullanılması tercih sebebi olacaktır. Literatürde önerilen eşikleme

Read More