Pasif sonarlarda deniz taşıtlarının tespiti ve akustik imzalarından otomatik olarak tanıması için, ilgili sınıfa ait özellik vektörlerinin çıkarımı ve çıkartılan özellik vektörlerinin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu gerekçe ile çalışmada tespit işlemleri için Neyman-Pearson (NP) tipi detektör, öznitelik vektörlerinin

Read More