Interlacing video sistemlerinin daha az veri gönderimi sağlamasıyla amacıyla video sistemlerinin düşük maliyetli gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. De-interlacing, interlacing olmuş görüntülerin tekrar elde edilmesinde önem arz etmektedir. Bu çalışmada interlacing olmuş görüntülerin de-interlacing işlemine tabi tutularak elde edilmesi işlemi kenar bağımlı ara değerleme yöntemi

Read More