Sualtı Akustik Tonların Kestiriminde Farklı Eşikleme Yöntemlerinin Kullanımı ve Analizi

Deniz taşıtlarının, sualtı akustik algılayıcıları ile algılanan sinyallerden tespit edilebilmesi amacıyla, makina/pervane gürültülerini ortam gürültüsünden ayrıştırmak gerekmektedir. Bu işlemleri yapabilmek için özellikle gerçek zamanlı çalışan ve enerji kısıtlı sistemlerde, işlemsel karmaşıklığı düşük olan kestirim yöntemlerinin kullanılması tercih sebebi olacaktır. Literatürde önerilen eşikleme

Read More

Simulation and Estimation of Underwater Acoustical Tonals Emanating from Naval Platforms

In this study, a simulation environment, which can synthesize and analyze acoustical signals, has been developed in order to analyze the features and then to classify the naval platforms. In the simulation environment, multipath effects, in addition to transmission loss, have been

Read More