Sualtı Akustik Sinyallerden Deniz Taşıtlarının Sınıflandırılması

Deniz taşıtlarının sualtı ortamında yaydıkları akustik gürültüler kaynaklarına göre platform içinde ve platform dışında olmak üzere iki grupta incelenebilir. LOFAR (Low Frequency Analysis and Recording) analizi ile platform içerisindeki periyodik gürültü yayan kaynaklar incelenirken, DEMON (Detection of Enveloped Modulation on Noise) analizleri

Read More

Pasif Sonarlarda Tespit/Teşhis Yöntemlerinin İncelenmesi

Pasif sonarlarda deniz taşıtlarının tespiti ve akustik imzalarından otomatik olarak tanıması için, ilgili sınıfa ait özellik vektörlerinin çıkarımı ve çıkartılan özellik vektörlerinin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu gerekçe ile çalışmada tespit işlemleri için Neyman-Pearson (NP) tipi detektör, öznitelik vektörlerinin

Read More