Bu makalede, akıllı anten sistemi’nde (AAS) kullanılan en az ortalamalı kareler (Least Mean Square, LMS) ve sabit modül (Constant Modulus, CM) uyarlanabilir ışın şekillendirme algoritmalarının alan programlamalı kapı dizileri (Field Programmable Gate Array, FPGA) tabanlı gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu algoritmaların gerçekleştirilmesinde Xilinx

Read More