Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ters Ayrık Dalgacık Dönüşümünün FPGA Tabanlı Donanımsal Gerçeklenmesi

Bu bildiride, Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ters Ayrık Dalgacık Dönüşümlerinin FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmesi anlatılmaktadır. ADD ve TADD algoritmaları, Altera Cyclone-II FPGA’sı üzerinde donanımsal gerçeklenmiştir. Satır ve sütun filtreleme işlemleri level-by-level mimarisinde olduğu gibi sırası ile uygulanmaktadır. Fakat verilerin okunma/yazma işlemleri için

Read More

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Yapay Sinir Ağı Eğitiminin FPGA Üzerinde Donanımsal Gerçeklenmesi

Bu çalışmada YSAnın doğasına uygun olarak paralel işlemlerle, FPGA üzerinde, YSA eğitimi için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Eğitim türev bilgisine ihtiyaç duymaksızın, rastgele arama algoritması olan parçacık sürü optimizasyonu (PSO) kullanılarak FPGA üzerinde gerçeklenmiştir. FPGA’de ilgili tüm parametre değerleri ve işlemler IEEE

Read More

Gerçek Zamanlı Nesne Tanıma Uygulamaları için HOG Algoritmasının FPGA Tabanlı Gömülü Sistem Uyarlaması

HOG algoritması son yıllarda kompleks içerikli görüntülerde nesne tanıma işlevini yüksek başarım ile gerçekleştirebilen bir algoritma olarak kullanılmaktadır. Bu basit fakat etkin tanımlayıcının donanımsal gerçeklenmesi bir çok temel örüntü tanıma işlevinde kullanılabilirliği söz konusu olduğundan önemlidir. Bu çalışmada HOG algoritmasının, farklı geometrik

Read More

ÇKA Tipi Yapay Sinir Aği Kullanılarak Plaka Yeri Tespitinin FPGA’da Donanımsal Gerçeklenmesi

Görüntü işlem ve örüntü tanıma problemleri gibi yoğun işlem yükü gerektiren işlevlerin gerçek zamanlı olarak gömülü sistemler üzerinde uyarlanması yarı-iletken teknolojilerinde meydana gelen son yıllardaki gelişmeler ile mümkün olabilmiştir. Bu çalışmada plaka yeri tespit problemi için gömülü sistem alt birimlerinin paralel işlem

Read More

Hızlı Fourier ve Ters Hızlı Fourier Dönüşümlerinin FPGA’da Donanımsal Olarak Gerçeklenmesi

[:tr]Bu bildiride, HFD ve THFD algoritmalarının FPGA kiti üzerinde gerçeklenmesi anlatılmaktadır. Bu çalışmada FPGA kullanılmasının nedeni, FPGA’in tekrar düzenlenebilir mantık bloklarından oluşuyor olması ve aynı zamanda paralel veri işleme özelliğine sahip olmasıdır. Uygulamalar, Xilinx firmasına ait Virtex2P xc2vp30fg676-7 FPGA kiti üzerinde geliştirilmiştir.

Read More