Gemi Hidrodinamik Basıncının Pratik Modellenmesi

Gemilerin hareketinden kaynaklanan hidrodinamik basınç alanlarının hesaplanması gemi geometrisinin ayrıntılı bilinmesini ve genellikle nümerik analiz yapılmasını gerektirir. Bazı uygulamalarda deniz içinde yapılan gemi basıncı ölçümleri, var-yok tespiti için kullanılır. Böyle uygulamalarda basınç sensörlerini, devrelerini ve sinyal işleme yöntemlerini en iyi tasarlayabilmek için,

Read More

Deniz İçi Basınç Ölçümlerinde Dalga Basıncı Etkisi

Deniz içi basınç ölçümleri, deniz durumunu takip etme, derinlik ölçme, deniz taşıtlarını tanımlama, konumlama ve izleme gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Deniz durumuna bağlı olarak dalgalar önemli miktarda basınç yaratarak basınç ölçer üzerinde etkili olmaktadırlar. Basınç algılayıcıları, devrelerini ve sinyal işleme yöntemlerini en

Read More

Deniz Platformlarının ve Sualtı Ortamının Akustik Sinyallerin Benzetimi

Bu çalışmada deniz ortamı ve taşıtlarının sahip olduğu akustik sinyal karakteristiklerini inceleyebilmek ve deniz taşıtlarının tespit ve teşhisi için algoritmalar geliştirilmesinde kullanılmak üzere bir benzetim ortamı oluşturulmuştur. Benzetimlerde, ortam gürültüsü Gauss dağılımlı ve durağan olmayan kabul edilmiştir. Deniz taşıtlarından yayınlanan akustik sinyaller

Read More

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı

Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye yayılım algoritması tercih edilmektedir. Son zamanlarda geriye yayılım algoritmasının dezavantajlarından dolayı LM algoritması da tercih edilmektedir. Bu çalışmada dinamik sistem öğrenemsinde geriye yayılım ve LM algoritmalarının başarımları karşılaştırılmıştır. LM algoritması geriye yayılım algoritmasına göre daha maliyetli

Read More

Neural identification of dynamic systems on FPGA with improved PSO learning

This work introduces hardware implementation of artificial neural networks (ANNs) with learning ability on field programmable gate array (FPGA) for dynamic system identification. The learning phase is accomplished by using the improved particle swarm optimization (PSO). The improved PSO is obtained by

Read More