Geriye Yayılım Algoritması

Geriye yayılım algoritması, ağa gösterilen o anki veri setinden elde edilen hata değeri ile eğim düşüm bilgisini hesaplayarak parametre güncelleme işlemini yapmaktadır. Denklem (1)'de ağa eğitimi esnasında giriş olarak verilen veri setine ilişkin ağ çıkışında elde edilen hataların karelerinin toplamı ile elde

Read More

Algılayıcı

Algılayıcıda toplama fonksiyonunun çıkışında elde edilen sonuç, McCulloch-Pitts modeli olarak bilinen eşik aktivasyon fonksiyonlu ile mantıksal çıkış elde edilir. Algılayıcıda parametre güncelleme işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. Algılayıcıda güncelleme işleminde beklenen çıkış negatif, elde edilen çıkış pozitifse güncelleme işleminde çıkarma işlemi yapılır. Beklenen çıkış

Read More

Geriye Yayılım ve Levenberg Marquardt Algoritmalarının YSA Eğitimlerindeki Başarımlarının Dinamik Sistemler Üzerindeki Başarımı

Yapay sinir ağlarının eğitiminde genellikle geriye yayılım algoritması tercih edilmektedir. Son zamanlarda geriye yayılım algoritmasının dezavantajlarından dolayı LM algoritması da tercih edilmektedir. Bu çalışmada dinamik sistem öğrenemsinde geriye yayılım ve LM algoritmalarının başarımları karşılaştırılmıştır. LM algoritması geriye yayılım algoritmasına göre daha maliyetli

Read More