Levenberg & Marquardt Algoritması

Eğim düşüm ve Newton algoritmalarından türetilerek, LM algoritmasına ait parametre güncelleme işlemi aşağıda verilmiştir. Denklemde, ω ağırlık vektörü, I birim matrisi,  µ kombinasyon katsayısıdır. J, [(P x n), N] boyutunda Jacobian matrisini, e (P x n), 1] boyutunda hata vektörünü göstermektedir. P, eğitim örnek sayısını,  n

Read More

Sabit Noktalı Sayılarda Dört İşlem

Toplama ve Çıkarma Sabit noktalı sayı formatında toplama ve çıkarma işlemi iklili olarak yapılmaktadır. Aşağıda iki sabit noktalı sayı formatında toplama ve çıkarma işlemleri tanımlanmıştır. Bu işlemlerde tam kısım 5 bit ve ondalık kısım 7 bit alınarak yapılmaktadır. Sayı_1 = 5.375           →       

Read More

Algılayıcı

Algılayıcıda toplama fonksiyonunun çıkışında elde edilen sonuç, McCulloch-Pitts modeli olarak bilinen eşik aktivasyon fonksiyonlu ile mantıksal çıkış elde edilir. Algılayıcıda parametre güncelleme işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. Algılayıcıda güncelleme işleminde beklenen çıkış negatif, elde edilen çıkış pozitifse güncelleme işleminde çıkarma işlemi yapılır. Beklenen çıkış

Read More

Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması

Parçacık sürü optimizasyonu(PSO) hayvanlar arasındaki sosyal etkileşimden esinlenilerek geliştirilmiş bir optimizasyon tekniğidir. PSO, bireyleri arasındaki sosyal etkileşimi kullanarak arama uzayında bireyleri en anlamlı bölgeye yönlendirir. Algoritma başlangıçta rastgele atanmış bireylerle (parçacık) başlatılır. Her bir iterasyonda, parçacıkların hızları ve pozisyonları güncellenir. Sürüdeki her

Read More

Sabit Noktalı Sayı Formatı

Sabit noktalı sayı formatı sayının tam kısmı ve ondalık kısmı ile yazılır. Bu sayı formatında tasarlanacak sisteme göre, istenilen sayının maksimum büyüklüğü ve hassasiyet göz önünde bulundurularak bir uzunlukları belirlenir. i : Tam kısım f : Ondalık kısım n bitlik sabit noktalı

Read More