Algılayıcı

Algılayıcıda toplama fonksiyonunun çıkışında elde edilen sonuç, McCulloch-Pitts modeli olarak bilinen eşik aktivasyon fonksiyonlu ile mantıksal çıkış elde edilir. Algılayıcıda parametre güncelleme işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. Algılayıcıda güncelleme işleminde beklenen çıkış negatif, elde edilen çıkış pozitifse güncelleme işleminde çıkarma işlemi yapılır. Beklenen çıkış

Read More

Parçacık Sürü Optimizasyon Algoritması

Parçacık sürü optimizasyonu(PSO) hayvanlar arasındaki sosyal etkileşimden esinlenilerek geliştirilmiş bir optimizasyon tekniğidir. PSO, bireyleri arasındaki sosyal etkileşimi kullanarak arama uzayında bireyleri en anlamlı bölgeye yönlendirir. Algoritma başlangıçta rastgele atanmış bireylerle (parçacık) başlatılır. Her bir iterasyonda, parçacıkların hızları ve pozisyonları güncellenir. Sürüdeki her

Read More

Sabit Noktalı Sayı Formatı

Sabit noktalı sayı formatı sayının tam kısmı ve ondalık kısmı ile yazılır. Bu sayı formatında tasarlanacak sisteme göre, istenilen sayının maksimum büyüklüğü ve hassasiyet göz önünde bulundurularak bir uzunlukları belirlenir. i : Tam kısım f : Ondalık kısım n bitlik sabit noktalı

Read More

YAPAY SİNİR AĞLARI EĞİTİMİNİN GRADYEN TABANLI VE GLOBAL ARAMA ALGORİTMALARI İLE FPGA ÜZERİNDE DONANIMSAL GERÇEKLENMESİ

Yapay sinir ağları (YSA), sistem giriş ve çıkışları arasındaki karmaşık ilişkiyi etkili bir şekilde modelleyebilme yeteneği ile bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Güncel çalışmalarda YSA eğitiminde gradyen tabanlı algoritmaların yanında global arama özelliğine sahip algoritmalar da kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gradyen tabanlı algoritmalardan

Read More

FPGA İLE YAPAY SİNİR AĞI EĞİTİMİNİN DONANIMSAL GERÇEKLENMESİ

Yapay sinir ağlarının FPGA ile gerçeklenmesi programlanabilir sistemlerde esneklik sağlar. Eğer gerçek zamanlı uygulamalar için VLSI teknolojisi kullanılarak bir yapay sinir ağı tabanlı işlemci yapılmak istenirse, bu gerçekleştirim hem zaman hem de maliyet açısından oldukça masraflı olduğu görülecektir. FPGA

Read More