PSO ile FIR Filtre Katsayılarının Bulunması

Aşağıda PSO ile FIR filtre katsayılarının bulunduğu Matlab kodları verilmiştir.

Read More

Kayan Noktalı Sayı Çevrim İşlemleri

Aşağıda girilen gerçel sayıyı istenen tanımlanan üs ve çarpan bit uzunluklarına göre ikili kayan noktalı sayı formatına çeviren Float2bin fonksiyonu Matlab kodu verilmiştir.    İkili sayı formatında verilen sayının gerçel sayı formatınına çeviren bin2Float fonksiyonu Matlab kodu aşağıda verilmiştir.

Read More

Geriye Yayılım Algoritması

Geriye yayılım algoritması, ağa gösterilen o anki veri setinden elde edilen hata değeri ile eğim düşüm bilgisini hesaplayarak parametre güncelleme işlemini yapmaktadır. Denklem (1)'de ağa eğitimi esnasında giriş olarak verilen veri setine ilişkin ağ çıkışında elde edilen hataların karelerinin toplamı ile elde

Read More

Levenberg & Marquardt Algoritması

Eğim düşüm ve Newton algoritmalarından türetilerek, LM algoritmasına ait parametre güncelleme işlemi aşağıda verilmiştir. Denklemde, ω ağırlık vektörü, I birim matrisi,  µ kombinasyon katsayısıdır. J, [(P x n), N] boyutunda Jacobian matrisini, e (P x n), 1] boyutunda hata vektörünü göstermektedir. P, eğitim örnek sayısını,  n

Read More

Sabit Noktalı Sayılarda Dört İşlem

Toplama ve Çıkarma Sabit noktalı sayı formatında toplama ve çıkarma işlemi iklili olarak yapılmaktadır. Aşağıda iki sabit noktalı sayı formatında toplama ve çıkarma işlemleri tanımlanmıştır. Bu işlemlerde tam kısım 5 bit ve ondalık kısım 7 bit alınarak yapılmaktadır. Sayı_1 = 5.375           →       

Read More