LM Algoritması ile Parametre Kestirimi

Aşağıda F(X,Y) = aX^2 + bY^2 fonksiyonunda a ve b parametrelerinin LM algoritması ile kestirimine ilişkin Matlab kodu verilmiştir.  

Read More

Nexys 4 Kartı kullanarak PWM ile Sinüs Üretme

Aşağıda Nexys 4 karıt üzerinde PWM kullanarak sinüs üreten VHDL kodu verilmiştir.  

Read More

PSO ile FIR Filtre Katsayılarının Bulunması

Aşağıda PSO ile FIR filtre katsayılarının bulunduğu Matlab kodları verilmiştir.

Read More

Kayan Noktalı Sayı Çevrim İşlemleri

Aşağıda girilen gerçel sayıyı istenen tanımlanan üs ve çarpan bit uzunluklarına göre ikili kayan noktalı sayı formatına çeviren Float2bin fonksiyonu Matlab kodu verilmiştir.    İkili sayı formatında verilen sayının gerçel sayı formatınına çeviren bin2Float fonksiyonu Matlab kodu aşağıda verilmiştir.

Read More

Geriye Yayılım Algoritması

Geriye yayılım algoritması, ağa gösterilen o anki veri setinden elde edilen hata değeri ile eğim düşüm bilgisini hesaplayarak parametre güncelleme işlemini yapmaktadır. Denklem (1)'de ağa eğitimi esnasında giriş olarak verilen veri setine ilişkin ağ çıkışında elde edilen hataların karelerinin toplamı ile elde

Read More