VHDL ile Clock Domain Crossing İşlemi

Aşağıda A saat darbesi frekansında mevcut bir sinyalin B saat darbesi frekansında oluşturulmasını sağlayan VHDL kodları aşağıda verilmiştir.

Read More

İris Tanımada Normalizasyon

Farklı insanlardan alınan irisler farklı boyutlarda olabilir ve hatta aynı gözdeki irislerde görüntü titreşimlerine göre veya görüntü iris arası uzaklığa göre boyutu değişebilir. İriste yüksek derecede elastik bozulmalar eşleştirme sonuçlarını etkileyecektir. Daha doğru tanıma sonuçları elde edebilmek amacıyla yüksek derecede bozulmayı gidermek

Read More

LM Algoritması ile FIR Filtre Parametre Kestirimi

Aşağıda FIR filtre parametre kestirim işlemlerini gerçekleştiren Matlab kodları verilmiştir.

Read More

LM Algoritması ile Parametre Kestirimi

Aşağıda F(X,Y) = aX^2 + bY^2 fonksiyonunda a ve b parametrelerinin LM algoritması ile kestirimine ilişkin Matlab kodu verilmiştir.  

Read More

Nexys 4 Kartı kullanarak PWM ile Sinüs Üretme

Aşağıda Nexys 4 karıt üzerinde PWM kullanarak sinüs üreten VHDL kodu verilmiştir.  

Read More