İmgede Konvulüsyon İşleminin FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Bu yazıda, VHDL ile Sayısal Tasarım ve FPGA Uygulamaları kitabında benzetim uygulamalarında anlatılan 9.15 örneğindeki İmgede Konvolüsyon uygulamasının FPGA tabanlı gerçeklenmesi tanıtılmıştır. Uygulama MATLAB ile UART haberleşme vasıtasyıla görüntü dosyasının aktarılması ve FPGA tabanlı gerçeklenen konvolusyon işleminin FPGA’da gerçeklenmesinin sonucunda elde edilen

Read More

AES Algoritmasının FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Günümüzde, bilgi güvenliğinin önemi artmakta ve güvenliğin sağlanması için şifreleme algoritmaları kullanılmaktadır. Şifreleme algoritmalarının donanımsal gerçeklenmesi güvenlik ve hız açışından yazılımsal gerçeklemelere tercih edilmektedir. Bu çalışmada, AES şifreleme algoritması donanımsal gerçeklenmiştir. Uygulama paralel veri işleme özelliğinden ve kodların lojik kapılara çevrilerek daha

Read More

Nexys 4 Kartı kullanarak PWM ile Sinüs Üretme

Aşağıda Nexys 4 karıt üzerinde PWM kullanarak sinüs üreten VHDL kodu verilmiştir.  

Read More

YAPAY SİNİR AĞLARI EĞİTİMİNİN GRADYEN TABANLI VE GLOBAL ARAMA ALGORİTMALARI İLE FPGA ÜZERİNDE DONANIMSAL GERÇEKLENMESİ

Yapay sinir ağları (YSA), sistem giriş ve çıkışları arasındaki karmaşık ilişkiyi etkili bir şekilde modelleyebilme yeteneği ile bilimsel çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Güncel çalışmalarda YSA eğitiminde gradyen tabanlı algoritmaların yanında global arama özelliğine sahip algoritmalar da kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gradyen tabanlı algoritmalardan

Read More

FPGA İLE YAPAY SİNİR AĞI EĞİTİMİNİN DONANIMSAL GERÇEKLENMESİ

Yapay sinir ağlarının FPGA ile gerçeklenmesi programlanabilir sistemlerde esneklik sağlar. Eğer gerçek zamanlı uygulamalar için VLSI teknolojisi kullanılarak bir yapay sinir ağı tabanlı işlemci yapılmak istenirse, bu gerçekleştirim hem zaman hem de maliyet açısından oldukça masraflı olduğu görülecektir. FPGA

Read More