VIVADO ile Yeni Proje Oluşturma

Vivado ile yeni proje oluşturma videosu aşağıdadır. Projede Nexys 4 kartı referans alınarak FPGA seçimi yapılmıştır.

Read More

FPGA Tabanlı Sinyal ve Görüntü İşleme

SİU 2016 konferansında gerçekleştirdiğimiz “FPGA Tabanlı Sinyal ve Görüntü İşleme” konulu eğitim sunumu:  

Read More

Dijital Kronometre Uygulamasının Nexys 4 Kartı Üzerinde Gerçeklenmesi

Aşağıda ayarlanabilir dijital koronometre uygulamasının Nexys 4 kartı üzerinde gerçeklenmesine ait kodlar ve videolar gösterilmiştir. kronometre.vhd dosyası saat kontrol işlemlerinin yapıldığı ana modüldür. Saniye ve dakika ayarları için min_sec_digit_cntrl.vhd  modülü tasarlanmıştır. Saat ayarları için ise hour_digit_cntrl.vhd modülü tasarlanmıştır. Digital Kronometre tasarımında durdurma ve resetleme

Read More

Kara Şimşek Uygulamasının Nexys 4 Kartı Üzerinde Gerçeklenmesi

Aşağıda verilen VHDL kodunda hızı artırılabilen veya azaltabilen kayan led uygulaması verilmiştir. 8. satırda tanımlı parametre ile kaç adet led kullanılacağı tanımlanmaktadır. 9. satırda tanımlı parametre ile sistem saat darbesi frekans değeri tanımlanmaktadır. Nexys 4 kartı üzerinde 100 MHz’lik bir saat üreteci

Read More

Dijital Saat Uygulamasının Nexys 4 Kartı Üzerinde Gerçeklenmesi

Aşağıda ayarlanabilir dijital saat uygulamasının Nexys 4 kartı üzerinde gerçeklenmesine ait kodlar ve videolar gösterilmiştir. digital_clock.vhd dosyası saat kontrol işlemlerinin yapıldığı ana modüldür. Saniye ve dakika ayarları için min_sec_digit_cntrl.vhd  modülü tasarlanmıştır. Saat ayarları için ise hour_digit_cntrl.vhd modülü tasarlanmıştır. Digital Saat tasarımında her bir birimin

Read More