Hızlı Fourier ve Ters Hızlı Fourier Dönüşümlerinin FPGA’da Donanımsal Olarak Gerçeklenmesi

[:tr]Bu bildiride, HFD ve THFD algoritmalarının FPGA kiti üzerinde gerçeklenmesi anlatılmaktadır. Bu çalışmada FPGA kullanılmasının nedeni, FPGA’in tekrar düzenlenebilir mantık bloklarından oluşuyor olması ve aynı zamanda paralel veri işleme özelliğine sahip olmasıdır. Uygulamalar, Xilinx firmasına ait Virtex2P xc2vp30fg676-7 FPGA kiti üzerinde geliştirilmiştir.

Read More

Akıllı Anten Algoritmalarının IEEE 754 Kayan Sayı Formatı ile FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ve Performans Analizi

Bu makalede, akıllı anten sistemi’nde (AAS) kullanılan en az ortalamalı kareler (Least Mean Square, LMS) ve sabit modül (Constant Modulus, CM) uyarlanabilir ışın şekillendirme algoritmalarının alan programlamalı kapı dizileri (Field Programmable Gate Array, FPGA) tabanlı gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu algoritmaların gerçekleştirilmesinde Xilinx

Read More