Gemi Hidrodinamik Basıncının Pratik Modellenmesi

Gemilerin hareketinden kaynaklanan hidrodinamik basınç alanlarının hesaplanması gemi geometrisinin ayrıntılı bilinmesini ve genellikle nümerik analiz yapılmasını gerektirir. Bazı uygulamalarda deniz içinde yapılan gemi basıncı ölçümleri, var-yok tespiti için kullanılır. Böyle uygulamalarda basınç sensörlerini, devrelerini ve sinyal işleme yöntemlerini en iyi tasarlayabilmek için,

Read More

Deniz İçi Basınç Ölçümlerinde Dalga Basıncı Etkisi

Deniz içi basınç ölçümleri, deniz durumunu takip etme, derinlik ölçme, deniz taşıtlarını tanımlama, konumlama ve izleme gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Deniz durumuna bağlı olarak dalgalar önemli miktarda basınç yaratarak basınç ölçer üzerinde etkili olmaktadırlar. Basınç algılayıcıları, devrelerini ve sinyal işleme yöntemlerini en

Read More

Deniz Platformlarının ve Sualtı Ortamının Akustik Sinyallerin Benzetimi

Bu çalışmada deniz ortamı ve taşıtlarının sahip olduğu akustik sinyal karakteristiklerini inceleyebilmek ve deniz taşıtlarının tespit ve teşhisi için algoritmalar geliştirilmesinde kullanılmak üzere bir benzetim ortamı oluşturulmuştur. Benzetimlerde, ortam gürültüsü Gauss dağılımlı ve durağan olmayan kabul edilmiştir. Deniz taşıtlarından yayınlanan akustik sinyaller

Read More

Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ters Ayrık Dalgacık Dönüşümünün FPGA Tabanlı Donanımsal Gerçeklenmesi

Bu bildiride, Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ters Ayrık Dalgacık Dönüşümlerinin FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmesi anlatılmaktadır. ADD ve TADD algoritmaları, Altera Cyclone-II FPGA’sı üzerinde donanımsal gerçeklenmiştir. Satır ve sütun filtreleme işlemleri level-by-level mimarisinde olduğu gibi sırası ile uygulanmaktadır. Fakat verilerin okunma/yazma işlemleri için

Read More

Gerçek Zamanlı Nesne Tanıma Uygulamaları için HOG Algoritmasının FPGA Tabanlı Gömülü Sistem Uyarlaması

HOG algoritması son yıllarda kompleks içerikli görüntülerde nesne tanıma işlevini yüksek başarım ile gerçekleştirebilen bir algoritma olarak kullanılmaktadır. Bu basit fakat etkin tanımlayıcının donanımsal gerçeklenmesi bir çok temel örüntü tanıma işlevinde kullanılabilirliği söz konusu olduğundan önemlidir. Bu çalışmada HOG algoritmasının, farklı geometrik

Read More