Plaka Yeri Tespiti için Kenar Bulma, Bit Tabanlı Öznitelik Çıkartma ve YSA Sınıflandırıcısının FPGA Üzerine Uyarlanması

Görüntü işlem ve örüntü tanıma problemleri gibi yoğun işlem yükü gerektiren işlevlerin gerçek zamanlı olarak gömülü sistemler üzerinde uyarlanması yarı-ilekten teknolojilerinde meydana gelen son yıllardaki gelişmeler ile mümkün olabilmiştir. Bu çalışmada plaka yeri tespit problemi için gömülü sistem alt birimlerinin parelel işlem

Read More

Sualtı Akustik Sinyallerden Deniz Taşıtlarının Sınıflandırılması

Deniz taşıtlarının sualtı ortamında yaydıkları akustik gürültüler kaynaklarına göre platform içinde ve platform dışında olmak üzere iki grupta incelenebilir. LOFAR (Low Frequency Analysis and Recording) analizi ile platform içerisindeki periyodik gürültü yayan kaynaklar incelenirken, DEMON (Detection of Enveloped Modulation on Noise) analizleri

Read More

Pasif Sonarlarda Tespit/Teşhis Yöntemlerinin İncelenmesi

Pasif sonarlarda deniz taşıtlarının tespiti ve akustik imzalarından otomatik olarak tanıması için, ilgili sınıfa ait özellik vektörlerinin çıkarımı ve çıkartılan özellik vektörlerinin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu gerekçe ile çalışmada tespit işlemleri için Neyman-Pearson (NP) tipi detektör, öznitelik vektörlerinin

Read More

Pasif Sonarlarda Teşhis İşlemleri için Deniz Taşıtlarının Akustik Sinyallerinin İncelenmesi

Bu çalışmada deniz taşıtlarının yaydığı gürültülerin özellikleri incelenmiştir. 4 farklı tip deniz taşıtının yaydığı gürültünün hıza bağımlı değişim grafikleri, pervane sayıları, kanat sayıları, makina ve silindir sayıları verilmiştir. Verilen bilgilerle, çalışmada tanımlanan deniz taşıtlarının sabit hızla seyrederken tespit mesafesi ve sınıflandırılabilmesi için

Read More

Gemi Hidrodinamik Basıncının Pratik Modellenmesi

Gemilerin hareketinden kaynaklanan hidrodinamik basınç alanlarının hesaplanması gemi geometrisinin ayrıntılı bilinmesini ve genellikle nümerik analiz yapılmasını gerektirir. Bazı uygulamalarda deniz içinde yapılan gemi basıncı ölçümleri, var-yok tespiti için kullanılır. Böyle uygulamalarda basınç sensörlerini, devrelerini ve sinyal işleme yöntemlerini en iyi tasarlayabilmek için,

Read More