Kenar Bağımlı Ara Değerleme Yöntemi Kullanarak De-Interlacer İşleminin FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Interlacing video sistemlerinin daha az veri gönderimi sağlamasıyla amacıyla video sistemlerinin düşük maliyetli gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. De-interlacing, interlacing olmuş görüntülerin tekrar elde edilmesinde önem arz etmektedir. Bu çalışmada interlacing olmuş görüntülerin de-interlacing işlemine tabi tutularak elde edilmesi işlemi kenar bağımlı ara değerleme yöntemi

Read More

Sualtı Akustik Sinyallerden LOFAR Analizi ile Deniz Taşıtlarına Ait Öznitelik Çıkarımının Donanımsal Gerçeklenmesi[:en]Hardware Implementation of Feature Extraction from Ship’s Underwater Acoustic Signals using LOFAR Analysis

Bu çalışmada, deniz taşıtlarının sualtı ortamına yaymış oldukları motor, pervane, gövde titreşimi gibi nedenlerle meydan gelen ve deniz taşıtına ait iz bilgilerini taşıyan akustik işaretlerin ortam gürültüsünden ayrıştırılarak deniz taşıtına ait öznitelik bilgilerinin çıkartılma işleminin FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmesi anlatılmıştır. Kullanılan yöntemde

Read More

Sualtı Akustik Tonların Kestiriminde Farklı Eşikleme Yöntemlerinin Kullanımı ve Analizi

Deniz taşıtlarının, sualtı akustik algılayıcıları ile algılanan sinyallerden tespit edilebilmesi amacıyla, makina/pervane gürültülerini ortam gürültüsünden ayrıştırmak gerekmektedir. Bu işlemleri yapabilmek için özellikle gerçek zamanlı çalışan ve enerji kısıtlı sistemlerde, işlemsel karmaşıklığı düşük olan kestirim yöntemlerinin kullanılması tercih sebebi olacaktır. Literatürde önerilen eşikleme

Read More

Simulation and Estimation of Underwater Acoustical Tonals Emanating from Naval Platforms

In this study, a simulation environment, which can synthesize and analyze acoustical signals, has been developed in order to analyze the features and then to classify the naval platforms. In the simulation environment, multipath effects, in addition to transmission loss, have been

Read More

FPGA Tabanlı OFDM Modem Mimarisi üzerinde Sayı Formatlarının Karşılaştırılması

Kablosuz operatörler, mevcut altyapılarını kullanarak farklı servisleri sunabilmeyi istemektedirler. Bu istek ise ancak yazılım tabanlı baz istasyonları sayesinde karşılanabilmektedir. Ancak işlem yükünün oldukça fazla olan algoritmaların çalıştığı yazılım tabanlı baz istasyonlarını istenilen performansta ve esneklikte gerçeklemek için geleneksel işlemciler veya ASIC mimari

Read More