ZYNQ Tabanlı DIFAR Sonoboy Sinyal İşleme Sistemi

Recai Sinekli, Mehmet Ali Çavuşlu, Burçin Kayalı, Mehmet Muzaffer Kösten, Serdar Tuğaç, Mehmet ÖnerSİU 2021 DIFAR (Directional Frequency Analysis and Recording – Yönlü Frekans Analizi ve Kaydı) sonoboyu üzerinde bulunan 1 yönsüz ve 2 yönlü hidrofonlar tarafından alınan analog sinyaller birleştirildikten sonra

Read More

Temel Görüntü İşleme Uygulamalarının Düşük Maliyetli IP Çekirdek olarak FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Teknoloji ile beraber hızla gelişen görüntü algılayıcıları, akıllı telefonlardan insansız araçlara kadar pek çok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle insansız araçlar gibi aynı anda pek çok görüntüyü işlemek zorunda olan sistemler yüksek miktarda işlem gücüne ihtiyaç duymakta ve bunun için pahalı donanımlar

Read More

Sualtı Akustik Modelleme için Genel Araç (GT-Aqua) ve Performans Analizi

Bu çalışmada, Sualtı Akustik Modelleme sistemi için Genel Araç Kutusu'nun kapasitesi, tasarımı ve performansı anlatılmaktadır. GT-Aqua, çeşitli yayılım modelleri yardımıyla su altı akustik yayılımını analiz eden bağımsız bir yazılım aracıdır. GT-Aqua genel kaynak tanımı sağlar ve kullanıcıya ayrıntılı sualtı çevre modeli tanımlama

Read More

FPGA Based Moving Objects Controller Using Remote Distance Sensors

In this work, the change of sound wave speed by temperature is used in order to improve accuracy of ultrasonic distance measurement. Ambient temperature directly effects air density, thus air density effects sound wave speed. However most of ultrasonic distance measurement system

Read More

GATAS : Gömülü Akustik Tespit ve Sınıflandırma Şamandıra Sistemi

Günümüzde harcanabilir algılayıcı (sonobuoy) ile deniz taşıtlarının tespiti, sinyal analizi ve sınıflandırma süreçleri yüksek kapasiteli, büyük hacimli sinyal işleme donanımlarıyla platformda, operatör tarafından yapılmaktadır. Daha küçük hacimli ve şamandıraya entegre gömülü donanıma haiz GATAS sistemi, kıyıda veya deniz taşıtında konuşlandırılmış olan alıcı

Read More