Platform Tespiti ve Teşhisi Yapabilen Akıllı Şamandıra ve Bu Şamandıranın Kullanıldığı Tespit ve Teşhis Yöntemi

Başvuru konusu buluş; sualtı oşinografik gözlem/araştırma, ve güvenlik/savunma uygulamalarında, sualtı ve su üstü platformların (denizaltı, gemi, v.b.) tespitini ve teşhisini, bünyesinde yer alan sensörler, sinyal işleme donanımları ve yazılımları vasıtasıyla otomatik olarak yapabilen ve gözlem istasyonuna, tespit edilen platformla ilgili işlenmiş verileri

Read More

Öğretilmiş Verilerle Otomatik Sualtından Akustik Hedef Teşhisi Yapan Sistem

Başvuru konusu buluş; sualtı ve su üstü taşıtlarının sualtı ortamına motor, pervane, gövde titreşimi gibi nedenlerle yaydıkları ve platforma ait iz bilgilerini taşıyan akustik gürültü sinyallerinin sualtına yerleştirilmiş olan algılayıcılar tarafından alındıktan sonra sayısal işaretlere çevrilen verilerden, sinyal işleme yöntemleri kullanılarak deniz

Read More

Sualtı ve Su Üstü Taşıtlarının Hidrodinamik Basınçlarının Ölçülerek Dalga Gürültüsünden Ayrıştırılması ve Taşıt Varlığının Tespiti için Bir Yöntem

Başvuru konusu buluş; sualtı oşinografik gözlem/araştırma, ve güvenlik/savunma uygulamalarında, suda bulunan bir basınç sensörü ile su üstü veya sualtı taşıtlarının yarattığı hidrodinamik basıncın ölçülerek elde edilen verinin dalga gürültüsünden ayrıştırılması ve taşıtın tespit edilmesi için geliştirilmiş olan yöntemle ilgilidir.

Read More