Levenberg – Marquardt Algoritması ile YSA Eğitiminin Donanımsal Gerçeklenmesi

Levenberg-Marquardt (LM) algoritması yapay sinir ağlarının eğitiminde sağlamış olduğu hız ve kararlılık nedeni ile tercih edilmektedir. Bu çalışmada yapay sinir ağı (YSA) eğitiminin LM algoritması ile kayan noktalı sayı formatında donanımsal olarak FPGA’da gerçeklenmesi sunulmuştur. Donanımsal gerçekleme ISE Webpack10.1 programı kullanılarak Xilinx

Read More

Neural Network Training Based on FPGA with Floating Point Number Format and It’s Performance

In this paper, two-layered feed forward artificial neural network’s (ANN) training by back propagation and its implementation on FPGA (field programmable gate array) using floating point number format with different bit lengths are remarked based on EX-OR problem. In the study, being

Read More

Nöral ve Bulanık Sistem Hücre Aktivasyon Yaklaşımları ve FPGA’da Donanımsal Gerçeklenmesi

Günümüzde nöral ve bulanık sistemler, çok geniş bir alanda kullanılan yöntemlerdir. Bu sistemlerin kendi özelliklerini sağlayan bir donanım ortamında gerçeklenmesi önemlidir. FPGA’lar paralel veri akışı ve paralel işlem yapma özellikleri ile nöral ve bulanık sistemlerin gerçeklenmesinde tercih edilen donanım olmaya başlamıştır. Bu

Read More

Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ters Ayrık Dalgacık Dönüşümünün FPGA Tabanlı Donanımsal Gerçeklenmesi

Bu bildiride, Ayrık Dalgacık Dönüşümü ve Ters Ayrık Dalgacık Dönüşümlerinin FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmesi anlatılmaktadır. ADD ve TADD algoritmaları, Altera Cyclone-II FPGA’sı üzerinde donanımsal gerçeklenmiştir. Satır ve sütun filtreleme işlemleri level-by-level mimarisinde olduğu gibi sırası ile uygulanmaktadır. Fakat verilerin okunma/yazma işlemleri için

Read More

Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Yapay Sinir Ağı Eğitiminin FPGA Üzerinde Donanımsal Gerçeklenmesi

Bu çalışmada YSAnın doğasına uygun olarak paralel işlemlerle, FPGA üzerinde, YSA eğitimi için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Eğitim türev bilgisine ihtiyaç duymaksızın, rastgele arama algoritması olan parçacık sürü optimizasyonu (PSO) kullanılarak FPGA üzerinde gerçeklenmiştir. FPGA’de ilgili tüm parametre değerleri ve işlemler IEEE

Read More