Kenar Bağımlı Ara Değerleme Yöntemi Kullanarak De-Interlacer İşleminin FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Interlacing video sistemlerinin daha az veri gönderimi sağlamasıyla amacıyla video sistemlerinin düşük maliyetli gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. De-interlacing, interlacing olmuş görüntülerin tekrar elde edilmesinde önem arz etmektedir. Bu çalışmada interlacing olmuş görüntülerin de-interlacing işlemine tabi tutularak elde edilmesi işlemi kenar bağımlı ara değerleme yöntemi

Read More

FPGA Implementation of Neuro-fuzzy System with Improved PSO Learning

This paper presents the first hardware implementation of neuro-fuzzy system (NFS) with its metaheuristic learning ability on field programmable gate array (FPGA). Metaheuristic learning of NFS for all of its parameters is accomplished by using the improved particle swarm optimization (iPSO). As

Read More

Sualtı Akustik Sinyallerden LOFAR Analizi ile Deniz Taşıtlarına Ait Öznitelik Çıkarımının Donanımsal Gerçeklenmesi[:en]Hardware Implementation of Feature Extraction from Ship’s Underwater Acoustic Signals using LOFAR Analysis

Bu çalışmada, deniz taşıtlarının sualtı ortamına yaymış oldukları motor, pervane, gövde titreşimi gibi nedenlerle meydan gelen ve deniz taşıtına ait iz bilgilerini taşıyan akustik işaretlerin ortam gürültüsünden ayrıştırılarak deniz taşıtına ait öznitelik bilgilerinin çıkartılma işleminin FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmesi anlatılmıştır. Kullanılan yöntemde

Read More

Neural Network Hardware Implementation Using FPGA

The FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) approach for neural network implementation provides flexibility in programmable systems. For the neural based instrument prototype in real time application, conventional specific VLSI neural chip design suffers from the limitation in time and cost. With low

Read More

Implementatıon of FFT and IFFT Algorithms in FPGA

This article explains implementing of Fast Fourier (FFT) and Inverse Fast Fourier Transform algorithms(IFFT) in FPGA. The reason of designing the study on FPGA base is that FPGAs are able to rearrange of logical blocks and moreover, mathematical algorithms can confirm faster

Read More