Öğretilmiş Verilerle Otomatik Sualtından Akustik Hedef Teşhisi Yapan Sistem

Başvuru konusu buluş; sualtı ve su üstü taşıtlarının sualtı ortamına motor, pervane, gövde titreşimi gibi nedenlerle yaydıkları ve platforma ait iz bilgilerini taşıyan akustik gürültü sinyallerinin sualtına yerleştirilmiş olan algılayıcılar tarafından alındıktan sonra sayısal işaretlere çevrilen verilerden, sinyal işleme yöntemleri kullanılarak deniz

Read More

Sualtı ve Su Üstü Taşıtlarının Hidrodinamik Basınçlarının Ölçülerek Dalga Gürültüsünden Ayrıştırılması ve Taşıt Varlığının Tespiti için Bir Yöntem

Başvuru konusu buluş; sualtı oşinografik gözlem/araştırma, ve güvenlik/savunma uygulamalarında, suda bulunan bir basınç sensörü ile su üstü veya sualtı taşıtlarının yarattığı hidrodinamik basıncın ölçülerek elde edilen verinin dalga gürültüsünden ayrıştırılması ve taşıtın tespit edilmesi için geliştirilmiş olan yöntemle ilgilidir.

Read More

FPGA Implementation of Wavelet Neural Network Training with PSO/iPSO

In this study, field-programmable gate array (FPGA)-based hardware implementation of the wavelet neural network (WNN) training using particle swarm optimization (PSO) and improved particle swarm optimization (iPSO) algorithms are presented. The WNN architecture and wavelet activation function approach that is proper for

Read More

FPGA Based Moving Objects Controller Using Remote Distance Sensors

In this work, the change of sound wave speed by temperature is used in order to improve accuracy of ultrasonic distance measurement. Ambient temperature directly effects air density, thus air density effects sound wave speed. However most of ultrasonic distance measurement system

Read More

GATAS : Gömülü Akustik Tespit ve Sınıflandırma Şamandıra Sistemi

Günümüzde harcanabilir algılayıcı (sonobuoy) ile deniz taşıtlarının tespiti, sinyal analizi ve sınıflandırma süreçleri yüksek kapasiteli, büyük hacimli sinyal işleme donanımlarıyla platformda, operatör tarafından yapılmaktadır. Daha küçük hacimli ve şamandıraya entegre gömülü donanıma haiz GATAS sistemi, kıyıda veya deniz taşıtında konuşlandırılmış olan alıcı

Read More