Estimation of underwater acoustic channel parameters for Erdek/Turkey region

Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Ali Altuncu, Hikmetcan Özcan, Suhap Şahin Applied Acoutics Due to their chaotic nature, underwater communication channels contain many adverse factors affecting the communication link quality and its performance. These adverse effects directly affect the data transfer between the

Read More

Plaka Bölgesi Tespiti Problemi için Yapay Arı Koloni Algoritması ile YSA Eğitiminin APKD’da Gerçeklenmesi

Mehmet Ali ÇavuşluBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Son zamanlarda Yapay Sinir Ağı (YSA) eğitimlerinde türev bilgisi gerektiren algoritmalara alternatif olarak küresel arama özelliğine sahip evrimsel algoritmalar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada YSA eğitimi, evrimsel algoritmalardan Yapay Arı Koloni (YAK) algoritması ile

Read More

ZYNQ Tabanlı DIFAR Sonoboy Sinyal İşleme Sistemi

Recai Sinekli, Mehmet Ali Çavuşlu, Burçin Kayalı, Mehmet Muzaffer Kösten, Serdar Tuğaç, Mehmet ÖnerSİU 2021 DIFAR (Directional Frequency Analysis and Recording – Yönlü Frekans Analizi ve Kaydı) sonoboyu üzerinde bulunan 1 yönsüz ve 2 yönlü hidrofonlar tarafından alınan analog sinyaller birleştirildikten sonra

Read More

Sualtı Haberleşmede Çok Yolluluğun Bant Genişliği, Kapasite ve İletim Gücü Üzerindeki Etkisi

Sualtı ortamına yönelik haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler, yeni sualtı akustik iletişim tekniklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak malzeme ve algılayıcı teknolojilerinin de gelişmeleri ile birlikte, bu teknolojiler uygulanabilir hale gelmiştir. Böylece sualtı ortamında yüksek bant genişliklerinde, uzak mesafelere veri iletimine yönelik

Read More

FPGA Implementation of ANN Training using Levenberg and Marquardt Algorithm

Artificial Neural Network (ANN) training using gradient-based Levenberg & Marqaurdt (LM) algorithm has been implemented on FPGA for the solution of dynamic system identification problems within the scope of the study. In the implementation, IEEE 754 floating-point number format has been used

Read More