GATAS : Gömülü Akustik Tespit ve Sınıflandırma Şamandıra Sistemi

Mehmet Ali Çavuşlu, Serdar Tuğaç, Mehmet Öner, Aysun Ateş, Harun Yağmur, Dilay Doğan, Tahir Taner Tımış, Yaşar Hakan Başaran

SİU 2016

Özetçe— Günümüzde harcanabilir algılayıcı (sonobuoy) ile deniz taşıtlarının tespiti, sinyal analizi ve sınıflandırma süreçleri yüksek kapasiteli, büyük hacimli sinyal işleme donanımlarıyla platformda, operatör tarafından yapılmaktadır. Daha küçük hacimli ve şamandıraya entegre gömülü donanıma haiz GATAS sistemi, kıyıda veya deniz taşıtında konuşlandırılmış olan alıcı birime ham veri iletmek yerine deniz taşıtlarının tespit, sınıflandırma ve hareket yön bilgilerini (referans hidrofona göre yön açısı, manyetik kuzey açısı) ve şamandıranın konum bilgisi ile tarih/zaman bilgilerini iletmektedir. Böylece alıcı birime aktarılacak veri miktarını azaltmakla birlikte alıcı birimde analiz donanımı ve operatör gereksinimini ortadan kaldırmaktadır.