Kenar Bağımlı Ara Değerleme Yöntemi Kullanarak De-Interlacer İşleminin FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Mehmet Ali Çavuşlu, Fuat Karakaya, Alişan Balkoca

SİU 2016 

ÖzetçeInterlacing video sistemlerinin daha az veri gönderimi sağlamasıyla amacıyla video sistemlerinin düşük maliyetli gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır. De-interlacing, interlacing olmuş görüntülerin tekrar elde edilmesinde önem arz etmektedir.

Bu çalışmada interlacing olmuş görüntülerin de-interlacing işlemine tabi tutularak elde edilmesi işlemi kenar bağımlı ara değerleme yöntemi kullanılarak FPGA tabanlı donanımsal gerçeklenmiştir. Gerçekleme VHDL donanım tanımlama dilinde kodlanmış ve Altera Cyclone-II FPGA’sı üzerinde donanımsal gerçeklenmiştir. Çalışmada tekrarlı verilerin tekrardan okunmaması sağlanarak zaman kaybının önüne geçişmiştir. Gerçekleme kullanılan FPGA’da %3’lük alan kaplamıştır.

[:en]