İris Tanımada Normalizasyon

Farklı insanlardan alınan irisler farklı boyutlarda olabilir ve hatta aynı gözdeki irislerde görüntü titreşimlerine göre veya görüntü iris arası uzaklığa göre boyutu değişebilir. İriste yüksek derecede elastik bozulmalar eşleştirme sonuçlarını etkileyecektir. Daha doğru tanıma sonuçları elde edebilmek amacıyla yüksek derecede bozulmayı gidermek gerekir.

aaaa

 

Şekilde de görüldüğü gibi r ile ifade edilen nokta iris bölgesinin dış noktası ile iç noktası arasında kalan mesafedir. θ ise [0 2π]  aralığında değer almaktadır. Bu dönüşümün formül hali aşağıdaki verilmiştir.

Untitled

zzz

 1. function [I3] = norm(I2, x_eksen, y_eksen, r1, r2)
 2.  
 3. mesafe = r2 - r1;
 4. y_y = 0;
 5. for teta =   1 * 1.57 : .02 : (5 * 1.57)-.01
 6.     y_y = y_y + 1;
 7.     x_p =  r1 * cos(teta);
 8.     y_p =  r1 * sin(teta);
 9.    
 10. x_l =  r2 * cos(teta);
 11.     y_l =  r2 * sin(teta);
 12.    
 13.     for r = r1 : r2
 14.         x_aci = floor(((r2 - (r -r1)) / r2) * (x_eksen + x_p) + ((r - r1) / r2) * (x_eksen + x_l)) + 1;
 15.         y_aci = floor(((r2 - (r -r1)) / r2) * (y_eksen - y_p) + ((r - r1) / r2) * (y_eksen - y_l)) + 1;
 16.         x_y = r2 - r -1 ;
 17.         I3(mesafe - x_y , y_y) = I2( x_aci, y_aci);
 18.     end
 19. end