LM Algoritması ile Parametre Kestirimi

Aşağıda F(X,Y) = aX^2 + bY^2 fonksiyonunda a ve b parametrelerinin LM algoritması ile kestirimine ilişkin Matlab kodu verilmiştir.

 1.  
 2. %% F(x,y) = aX^2+b^Y^2;
 3. %% J(n_j) = [X^2 Y^2];
 4. %% Bu uygulamada a ve b parametreleri LM algoritmas? ile bulunmu?tur.
 5.  
 6. g_SAMPLE = 100;
 7. g_ITERATION = 5;
 8.  
 9. INPUT_X = 2 * rand(1, g_SAMPLE) - 1;
 10. INPUT_Y = 2 * rand(1, g_SAMPLE) - 1;
 11.  
 12. n_x = 2; n_y = 3;
 13.  
 14. DESIRED_OUTPUT = n_x * INPUT_X.^2 + n_y * INPUT_Y.^2;
 15.  
 16. figure, plot(DESIRED_OUTPUT)
 17.  
 18. p_x = rand;
 19. p_y = rand;
 20. lamda = 0.01;
 21.  
 22. for n_i = 1 : g_ITERATION
 23.     E(n_i) = 0;
 24.    
 25.     for n_j = 1 : g_SAMPLE
 26.         OUTPUT_TRAIN = p_x * INPUT_X(n_j)^2 + p_y * INPUT_Y(n_j)^2;
 27.         ERROR(n_j) = DESIRED_OUTPUT(n_j) - OUTPUT_TRAIN;
 28.         E(n_i) = E(n_i) + 0.5 * ERROR(n_j) ^ 2;
 29.         JACOBIAN(n_j, : ) = [INPUT_X(n_j)^2 INPUT_Y(n_j)^2];
 30.     end
 31.  
 32.     kontrol = 1;
 33.  
 34.     while(kontrol == 1)
 35.        
 36.         J_new = inv(JACOBIAN' * JACOBIAN + lamda * eye(2,2)) * JACOBIAN' * ERROR';
 37.         p_x_new = p_x + J_new(1);
 38.         p_y_new = p_y + J_new(2);
 39.         E_NEW(n_i) = 0;
 40.  
 41.         for n_j = 1 : g_SAMPLE
 42.             OUTPUT_TRAIN = p_x_new * INPUT_X(n_j)^2 + p_y_new * INPUT_Y(n_j)^2;
 43.             ERROR_NEW(n_j) = DESIRED_OUTPUT(n_j) - OUTPUT_TRAIN;
 44.             E_NEW(n_i) = E_NEW(n_i) + 0.5 * ERROR_NEW(n_j) ^ 2;
 45.            
 46.         end
 47.        
 48.        if E_NEW(n_i) < E(n_i)
 49.           p_x = p_x_new;
 50.           p_y = p_y_new;
 51.           lamda = lamda * .5;
 52.            kontrol = 0;
 53.        else
 54.             lamda = lamda / .5;
 55.        end;
 56.      end  
 57. end;