Kayan Noktalı Sayı Çevrim İşlemleri

Aşağıda girilen gerçel sayıyı istenen tanımlanan üs ve çarpan bit uzunluklarına göre ikili kayan noktalı sayı formatına çeviren Float2bin fonksiyonu Matlab kodu verilmiştir. 

 1. function binary_Number = Float2bin(Number, bit_e, bit_f)
 2.  
 3. if Number > 0
 4.     binary_Number(1) = dec2bin(0);
 5. else
 6.     binary_Number(1) = dec2bin(1);
 7. end
 8. bias = 2^(bit_e-1) - 1;
 9. e = floor(log2(abs(Number))) + bias;
 10. binary_Number(2 : 1 + bit_e) = dec2bin(e);
 11.  
 12. f = Number / ((-1)^ binary_Number(1) * 2^(e-bias)) - 1;
 13. for n_i = 1 : bit_f
 14.     f = f * 2;
 15.     if f < 1
 16.         binary_Number(n_i + bit_e + 1) = dec2bin(0);        
 17.     else
 18.         f = f - 1;
 19.         binary_Number(n_i + bit_e + 1) = dec2bin(1);
 20.     end
 21.    
 22. end

 

İkili sayı formatında verilen sayının gerçel sayı formatınına çeviren bin2Float fonksiyonu Matlab kodu aşağıda verilmiştir.

 1. function Number = bin2Float(binary_Number, bit_e, bit_f)
 2.  
 3. e = 0;
 4. for n_i = 2 :  bit_e + 1
 5.     e = e + 2^(bit_e - n_i + 1) * bin2dec(binary_Number(n_i));
 6. end
 7. bias = 2^(bit_e-1) - 1;
 8.  
 9. f = 0;
 10. for n_i = 1 : bit_f
 11.     f = f + 2^(-n_i) * bin2dec(binary_Number(n_i + bit_e + 1));
 12. end
 13.  
 14. Number = (-1)^bin2dec(binary_Number(1)) * 2^(e-bias) * (1 + f);