Yapay Sinir Ağı Eğitiminin IEEE 754 Kayan Noktalı Sayı Formatı İle FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi

Mehmet Ali Çavuşlu,   Cihan Karakuzu,   Suhap Şahin,  Fuat Karakaya

GömSis 2008 Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı,  s. 25, 2008 

Özet:  Bu bildiride, ileri beslemeli iki katmanlı bir Yapay Sinir Ağı(YSA)’nın geriye yayılım ile eğitiminin FPGA (Field Programmable Gate Array) üzerinde gerçeklenmesi ÖZEL-VEYA problemi baz alınarak anlatılmıştır. Çalışmada, YSA eğitim işlemlerinin (Çok Katmanlı Alıgılayıcı(ÇKA) ve Geriye Yayılım(GY)) FPGA üzerinde paralel gerçeklenmesi özellikle sağlanmıştır. Eğitimin gerçeklenmesinde Xilinx FPGA ailesine ait 2vp30fg676-7 yongası kullanılmıştır. Çalışma sonucunda az yer kaplayan ve çıkışta elde edilen hata değerinin önemsenmeyecek kadar küçük olduğu bir eğitim gerçeklenmiştir.