Sualtı Akustik Sinyallerden Deniz Taşıtlarının Sınıflandırılması

Ahmet Ceyhun İLGÜY, Mehmet ÖNER, Mehmet Ali ÇAVUŞLU, Önder TATAR, Erkan HELVACILAR, Yaşar Hakan BAŞARAN

SAVTEK-2014

ÖZET : Deniz taşıtlarının sualtı ortamında yaydıkları akustik gürültüler kaynaklarına göre platform içinde ve platform dışında olmak üzere iki grupta incelenebilir. LOFAR (Low Frequency Analysis and Recording) analizi ile platform içerisindeki periyodik gürültü yayan kaynaklar incelenirken, DEMON (Detection of Enveloped Modulation on Noise) analizleri ile de platform dışında meydana gelen pervane gürültüleri incelenebilmektedir. Bu çalışmada sualtı akustik gürültülerini dinleyen, ve gürültü sinyalleri üzerinde LOFAR ve DEMON analizi yaparak elde ettiği platformu tanımlayan öznitelikleri kullanarak platform sınıflandırması yapabilen akıllı karar mekanizması tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler: LOFAR, DEMON, HFD, deniz taşıtları, sınıflandırmaLOFAR, DEMON, HFD, deniz taşıtları, sınıflandırma

ABSTRACT : The underwater acoustic noise from sea vehicles originates either inside the body of the vehicle or outside of the vehicle. By using LOFAR (Low Frequency Analysis and Recording) analysis, the periodic noise sources inside the body of sea vehicle such as main power engine are investigated. By using DEMON (Detection of Enveloped Modulation on Noise) analysis, propeller originated noise is exploited. In this study, a mechanism that classifies sea vehicles based on the features obtained from LOFAR and DEMON analysis of the underwater acoustic noise.

Keywords: LOFAR, DEMON, FFT, underwater vehicles, classification