Algılayıcı

Algılayıcıda toplama fonksiyonunun çıkışında elde edilen sonuç, McCulloch-Pitts modeli olarak bilinen eşik aktivasyon fonksiyonlu ile mantıksal çıkış elde edilir.

Adsız

Algılayıcıda parametre güncelleme işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır. Algılayıcıda güncelleme işleminde beklenen çıkış negatif, elde edilen çıkış pozitifse güncelleme işleminde çıkarma işlemi yapılır. Beklenen çıkış pozitif, elde edilen çıkış negatif ise toplama işlemi yapılmaktadır.

Adsız

Algılayıcı Matlab kodu aşağıda verilmiştir.

 1.  
 2. inputs = [ 0 0 ; -1 0.5 ; 0.5 -0.5 ; -0.3 0];
 3. desired = [1 ; -1 ; 1 ; -1];
 4. outputs = [0 ; 0 ; 0 ; 0];
 5. weights = [ 0 ; 0 ];
 6.  
 7. bias = -1;
 8. lamda =0.5;
 9. iteration = 100;
 10. break_value = 0;
 11. for i.html">i = 1 : iteration
 12.     for k = 1 : length(outputs)
 13.         if desired(k) == outputs(k)
 14.             continue;
 15.         else
 16.            
 17.             adding = inputs(k , : ) * weights + bias;
 18.             if adding < 0
 19.                 adding = -1;
 20.             else
 21.                 adding = 1;
 22.             end
 23.             outputs(k) = adding;
 24.             if adding ~= desired(k)
 25.                 if adding == -1
 26.                     weights = weights + lamda * inputs(k , : )';
 27.                 else
 28.                      weights = weights - lamda * inputs(k , : )';
 29.                 end
 30.             end
 31.             if outputs == desired
 32.                 'training was completed'
 33.                 break_value = 1;
 34.                 break;
 35.             end
 36.         end
 37.     end
 38.     if break_value == 1
 39.         break;
 40.     end
 41. end
 42.  
 43.  
 44. for k = -1 :0.05 : 1
 45.     for j.html">j = -1 :0.05 : 1
 46.         adding = [k j.html">j]* weights + bias;
 47.         if adding < 0
 48.             hold on;
 49.             plot(k,j.html">j,'b*')
 50.         else
 51.             hold on;
 52.             plot(k,j.html">j,'r+')
 53.         end
 54.        
 55.     end
 56. end
 57. %legend('Negative(-1)', 'Positive(1)')