Pasif Sonarlarda Tespit/Teşhis Yöntemlerinin İncelenmesi

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Öner, Önder Tatar, Can Emre Bakım

SAVTEK 2012 

ÖZET: Pasif sonarlarda deniz taşıtlarının tespiti ve akustik imzalarından otomatik olarak tanıması için, ilgili sınıfa ait özellik vektörlerinin çıkarımı ve çıkartılan özellik vektörlerinin hangi sınıfa ait olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu gerekçe ile çalışmada tespit işlemleri için Neyman-Pearson (NP) tipi detektör, öznitelik vektörlerinin çıkarımı için Fourier dönüşümü sinyal analizi ve öznitelik vektörlerinin hangi sınıfa ait olduğunun belirlenmesi için en yakın komşuluk tabanlı sınıflandırıcı yöntemleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: tespit, sınıflandırma, pasif sonarlar

 

ABSTRACT: In passive sonar systems, in order to automatically detect and classify naval platforms from their acoustic signatures, the feature vectors have to be obtained, and they have to be identified which class they belong. For this purpose Neyman-Pearson type detectors have been studied for automatic detection, Fourier transform based signal analysis has been studied to obtain feature vectors and nearest neighborhood type classifiers have been studied for classification of the target naval platforms.

Keywords: detection, classification, passive sonars