Pasif Sonarlarda Teşhis İşlemleri için Deniz Taşıtlarının Akustik Sinyallerinin İncelenmesi

Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Ali Tuğay, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Mehmet Öner, Önder Tatar

SAVTEK 2012 

ÖZET: Bu çalışmada deniz taşıtlarının yaydığı gürültülerin özellikleri incelenmiştir. 4 farklı tip deniz taşıtının yaydığı gürültünün hıza bağımlı değişim grafikleri, pervane sayıları, kanat sayıları, makina ve silindir sayıları verilmiştir. Verilen bilgilerle, çalışmada tanımlanan deniz taşıtlarının sabit hızla seyrederken tespit mesafesi ve sınıflandırılabilmesi için gerekli süreleri hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deniz platformları, geniş bantlı gürültü, hedeften yayılan gürültü

ABSTRACT: In this study,  the characteristics of radiated noise of the naval vehicles have been investigated. Target-radiated noise levels with respect to varying platform speeds, number of propellers, number of blades, number of engines and number of cylinders for 4 different naval platforms have been provided. The detection distance and time required for classification have been calculated for the naval platforms provided in this study while they are navigating constant speed.

Keywords: Naval platforms, wide-band noise, target radiated noise