Gemi Hidrodinamik Basıncının Pratik Modellenmesi

Mehmet Öner, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

SAVTEK 2012 

ÖZET : Gemilerin hareketinden kaynaklanan hidrodinamik basınç alanlarının hesaplanması gemi geometrisinin ayrıntılı bilinmesini ve genellikle nümerik analiz yapılmasını gerektirir. Bazı uygulamalarda deniz içinde yapılan gemi basıncı ölçümleri, var-yok tespiti için kullanılır. Böyle uygulamalarda basınç sensörlerini, devrelerini ve sinyal işleme yöntemlerini en iyi tasarlayabilmek için, basit gemi oran ve verilerinden geminin yaratacağı basıncın tahmin edilebilmesi gerekir. Bu çalışmada literatürde bulunan bir ampirik formulasyon tanıtılmakta ve bu formulasyonlardan hareketle gemi hidrodinamik basıncının bazı özellikleri analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Basınç Algılayıcı, Gemi Hidrodinamik Basıncı

 

ABSTRACT: For calculating the ship hydrodynamic pressure fields, detailed geometry of the ship hull and numerical analysis methods are required. Some applications, however, the pressure measurements in the sea are just for detecting the existence of the ship. For such applications, in order to optimize the design of pressure sensors, circuits and signal processing algorithms, it is required to estimate the pressure values from simple ship geometric ratios. This works address this issue by presenting some ampirical formulations found in ?. Based on these formulations, some properties of the pressure fields are discussed.

Keywords: Pressure Sensor, Ship Hydrodynamic Pressure