Deniz İçi Basınç Ölçümlerinde Dalga Basıncı Etkisi

Mehmet Öner, Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Önder Tatar, Yaşar Hakan Başaran

SAVTEK 2012 

ÖZET : Deniz içi basınç ölçümleri, deniz durumunu takip etme, derinlik ölçme, deniz taşıtlarını tanımlama, konumlama ve izleme gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Deniz durumuna bağlı olarak dalgalar önemli miktarda basınç yaratarak basınç ölçer üzerinde etkili olmaktadırlar. Basınç algılayıcıları, devrelerini ve sinyal işleme yöntemlerini en uygun biçimde tasarlamak ve deniz ortamını gerçekci modelleyen benzetim ortamı oluşturmak amacıyla, bu çalışmada, dalgaların deniz içinde oluşturduğu basınç etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Basınç Algılayıcı, Dalga Basıncı, Dalga İzgesi, Deniz Durumu.

ABSTRACT: Underwater pressure measurements are performed for diverse applications such as monitoring of sea state, depth determination, identification-localization and tracking of naval platforms. Depending on sea state, waves create significant amount of pressure on the pressure sensors. In this work, underwater pressure effects of sea waves are investigated for better design of pressure sensors, circuits and signal processing algorithms, and for establishing a realistic simulation model of sea environment.

Keywords: Pressure Sensor, Wave Pressure, Wave Spectra, Sea State