Deniz Platformlarının ve Sualtı Ortamının Akustik Sinyallerin Benzetimi

Serdar Özen, Mehmet Ali Çavuşlu, Yaşar Hakan Başaran, Mehmet Öner, Önder Tatar

SIU 2012

Download

ÖZETÇE
Bu çalışmada deniz ortamı ve taşıtlarının sahip olduğu akustik sinyal karakteristiklerini inceleyebilmek ve deniz taşıtlarının tespit ve teşhisi için algoritmalar geliştirilmesinde kullanılmak üzere bir benzetim ortamı oluşturulmuştur. Benzetimlerde, ortam gürültüsü Gauss dağılımlı ve durağan olmayan kabul edilmiştir. Deniz taşıtlarından yayınlanan akustik sinyaller makina, pervane vb elemanların yaratmış olduğu gürültülerdir. Bu gürültüler algılayıcı hidrofonda platformların hareketinden kaynaklanan dopler etkisi ve ortam şartlarındaki değişimlerden dolayı bozulmuş olarak  algılanırlar. Bu yüzden deniz platformlarının yaydığı sinyaller, istatistikleri zamanla değişen rastlantısal süreçler olarak benzetimi yapılmıştır. Benzetim ortamı kullanıcı ara yüzü ile desteklenmiştir.

 

SIMULATION OF NAVAL PLATFORMS’ ACOUSTIC SIGNALS

ABSTRACT
In this study, a simulation environment has been developed to simulate signal characteristics of both underwater ambient noise and naval vehicles. This simulation environment will be used to develop algorithms for detection and classification of different naval vehicles. In the simulations, the ambient noise is modeled as Gaussian and non-stationary random process. Target radiated noise signals of vessels are created by propellers, ship machinery, turbines and other machinery. Target radiated noises with the doppler effect caused by the movement of the platform, and the time-varying statistics of random processes, due to changes in ambient conditions have been simulated. A user interface has been developed to support the simulation environment.