Gerçek Zamanlı Nesne Tanıma Uygulamaları için HOG Algoritmasının FPGA Tabanlı Gömülü Sistem Uyarlaması

Fuat Karakaya, Halis Altun, Mehmet Ali Çavuşlu

SİU 2009